teaser home

Ogólna odpowiedzialność dot. strony

Strona internetowa www.lakowa.com składa się z własnych tekstów redakcyjnych. Te wiadomości przeznaczone są wyłącznie do informacji użytkownika. Zabrania się wszelkiego rodzaju przekazywania, zapisywania lub powielania bez naszej zgody. Za treść linków zewnętrznych firma nie ponosi odpowiedzialności. Za treść tych linków odpowiedzialność ponoszą tylko i wyłącznie ich operatorzy.


Prawa autorskie

Układ strony, grafiki jak i jej cała zawartość są zastrzeżone. Strony mogą zostać wykorzystane wyłącznie dla własnego użytku. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian, ani rozpowszechniać tych informacji bez zgody autora.